Dekning av reiseutgifter:

 

Dekning etter statens satser ved:

-         Kjøring til møter i kretsen for klubb- og kretstillitsvalgte (der kretsen ikke dekker kjøring).

-         Kjøring i forbindelse med synfaring

-         Kjøring i forbindelse med løpsledelse, løypelegging og kontroll ved terminfestede løp (ikke treningsløp/karuselløp/nærløp)

-         Kjøring i forbindelse med løypekjøring og transport av varer til Rausteinshytta.

-         Kjøring til kretslagssamlinger og stafetter under forutsetning av at bilen(e) fylles opp.

 

 

Spørsmål om dekning av reiseutgifter tas opp med arbeidsutvalget/ styret på forhånd ved:

-         Reise til NM og Hovedløp.

-         Spesielt lange reiser.

Reiseregnskap føres på eget reiseregnskapsskjema og returneres til kasserer innen 15. oktober. Regning for reiser etter denne dato føres opp på neste års skjema.

 

Vedtatt på styremøte 22.01.04