Regler for

PÅMELDING TIL O-LØP

(Reglene gjelder fra sesongen 2008)

 

 

Innbydelser

·     Innbydelser med opplysninger om løp ...

     -   finnes i oppmannspermen/påmeldingspermen (blå perm), som er med på alle vanlige o-løp, treningsløp og TT-karuseller (ligger i/ved teltet).

    -   finnes ofte på arrangørens nettside; gå inn på NOFs nettside - http://www.orientering.no/ - og videre inn på online terminlista.

 

Påmelding

·     Påmelding til løpene skjer til oppmannen - ved å ...

    -   skrive seg på i påmeldingspermen.

    -   sende e-post: iravnan@online.no

    -   ringe: 61193730

    -   SMS: 41087895

   

·     Vanlig påmeldingsfrist er én uke før løpet/løpene. Påmelding må skje senest kvelden før påmeldingsfristen går ut.

·     Vær spesielt oppmerksom på tidlige påmeldingsfrister (ofte to uker før løpet/løpene). Dette gjelder ofte til større løp – og til mesterskap.

·     Hver løper er selv ansvarlig for å skrive seg opp i riktig aldersklasse. Vær nøye med at klassebetegnelsen stemmer med innbydelsen.

·     Påmelding kan også skje direkte til arrangøren – ved online påmelding eller e-post/ telefon. Gi i tilfelle melding til oppmannen om at slik påmelding er foretatt.

 

Startkontingent

·     Laget dekker startkontingent når påmeldingen skjer innen påmeldingsfristen.

·     Ved påmelding etter fristen må løperen selv melde seg på og dekke eventuelt etterpåmeldingsgebyr. En løper som har meldt seg på til løp og ikke stiller må selv dekke startkontingenten, hvis fraværet fra løpet ikke skyldes sykdom/skade eller andre viktige grunner. Gi derfor beskjed til oppmannen om grunnen til at du ikke kunne stille.