Rankingregler

 

Rankingpoeng for løpere under 21 år

 

For hver sesong deles det ut rankingpremie for både jenter og gutter i klassene D/H 10-12, D/H 13-14, D/H 15-16 og D/H 17-20 etter følgende regler:

 

           Treningskomiteen setter opp 8-10 lokale løp.

           Det er kun disse løpene som teller i ranking sammenheng.

           Alle løpene teller.

           Poengene regnes ut etter formelen: (vinnertid : egen tid) x 100, med et minimum av 50 poeng for deltakelse.

           Det gis poeng i N, C og A klasser.

           I D/H 10-12 deles det ut rankingpremie til alle som har minst 5 løp.

           For å få rankingpoeng utover de 50 for å delta, må det være minst 3 startende løpere i klassa.

           Den med høyest poengsum i hver klasse er vinner. Bortsett fra D/H 10-12, se over.

 

 

Rankingpoeng for løpere over 21 år

 

For hver sesong deles det ut rankingpremie både til damer og herrer i følgende rankingklasser D/H 21-34 etter følgende regler.

 

           Treningskomiteen setter opp 12-14 løp

           Det er kun disse løpene som teller i rankingsammenheng.

           Alle løpene teller.

           Rankingpoengene regnes ut for den klassen hver enkelt løper i.

           Poengene regnes ut etter formelen: (vinnertid : egen tid) x 100.

           Det gis kun poeng i A klasser. I løp med både lang og kort A er det bare A lang som gir poeng.

           For å få rankingpoeng må det være minst 3 startende løpere i klassa.

           Den med høyest poengsum over 400 poeng i hver rankingklasse er vinner.